skip to Main Content

RAPPORTSKJEMA

Det skal rapporteres innen 1. april året etter det driftsåret man fikk støtte for.

Rapportskjema for 2019 legges ut her innen 1. mars 2020

Frist for å sende inn skjemaet pluss dokumentasjon er 1. april 2020. Da vil de siste 25 prosentene av tilskuddet utbetales.

Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes på 959 00 678 dagtid mellom 9-16.

Back To Top