skip to Main Content

AKTIVITETSMIDLER FOR KOR

Aktivitetsmidlene er fordelt på to ulike støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor.

Konsertstøtte

Det gis tilskudd til konsertvirksomhet som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle, eksterne musikere eller sangere medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Les mer …

Produksjons- og driftsstøtte

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Tilskuddet gis ikke til prosjekter, men til ett års drift. Les mer ...

Back To Top