skip to Main Content

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som konsertstøtten. ​

Midlene gis uavhengig av eventuelt medlemskap i en kororganisasjon. Søker må være medlem i Frivillighetsregisteret for å kunne motta støtte. Merk at ordningen er for det som ofte omtales​ som semi-profesjonelle kor, kor på et høyt kunstnerisk nivå, altså ikke vanlige amatørkor. Midlene er gitt av Kulturdepartementet.

For 2022 (driftsåret 2023) er det satt av 5,4 millioner kroner til denne ordningen. Ved tildelinger utbetales 75 prosent umiddelbart, mens 25 prosent etter rapportering.

Søknadsfrist for driftsåret 2024 er 15. november 2023 kl. 23.59.


OM KRAV TIL SØKNADEN – SKJEMA PLUSS VEDLEGG!

Søker skal sende inn elektronisk søknad. I tillegg skal det innen fristen sendes inn følgende dokumentasjon:

  • Oversikt over ansvarlige for kunstnerisk og administrativ drift
  • Aktivitetsplan for søknadsåret (året etter fristen)
  • Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret (året etter fristen)
  • Regnskap for foregående år
  • Inntil tre lydfiler av koret. Ett av opptakene skal være et direkte og uredigert opptak av koret eller vokalensemblet samlet, og som er gjort etter 15. november året før søknaden. De resterende lydfilene kan ha opptak som er inntil to år gamle.

Vedleggene, inkludert lydfiler, kan sendes på følgende måter:

a) Per post til Norges Korforbund, Akersgata 45, 0158 OSLO. Lydfiler på USB-minnepinne.

b) Per e-post til post@aktivitetsmidler.no. Dokumentene skal være i PDF-format. Lydfiler helst i mp3, men andre filformater kan også benyttes.

For kor/ensembler hvor det visuelle spiller en vesentlig rolle for ensemblets kunstneriske uttrykk, kan YouTube-klipp eller lignende (video) brukes som supplement til lydfilene (altså i tillegg). ​Lenker til dette legges inn i søknadsskjemaet. Ikke send video per post eller e-post.

06mar 23
Vedtak Produksjons- og driftsstøtte 2023

Tilskudd til kor på høyt kunstnerisk nivå er nå fordelt. Se oversikten over alle tildelinger og avslag på tilskudd.no - den nye portalen for tilskudd til frivillig sektor!  

Back To Top