skip to Main Content

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som konsertstøtten. ​

Midlene gis uavhengig av eventuelt medlemskap i en kororganisasjon. Søker må være medlem i Frivillighetsregisteret for å kunne motta støtte. Merk at ordningen er for det som ofte omtales​ som semi-profesjonelle kor, kor på et høyt kunstnerisk nivå, altså ikke vanlige amatørkor. Midlene er tildelt over tippemidlene av Kulturdepartementet.

For 2023 (driftsåret 2024) er det satt av 5,6 millioner kroner til denne ordningen. Det er kommet inn 85 søknader, og det er samlet søkt om 20,4 millioner kroner.

Søknadsfrist for driftsåret 2025 er 15. november 2024 kl. 23.59.


OM KRAV TIL SØKNADEN – SKJEMA PLUSS VEDLEGG!

Søker skal sende inn elektronisk søknad. I tillegg skal det innen fristen sendes inn følgende dokumentasjon:

  • Oversikt over ansvarlige for kunstnerisk og administrativ drift
  • Aktivitetsplan for søknadsåret (året etter fristen)
  • Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret (året etter fristen)
  • Regnskap for foregående år
  • Inntil tre lydfiler av koret. Ett av opptakene skal være et direkte og uredigert opptak av koret eller vokalensemblet samlet, og som er gjort etter 15. november året før søknaden. De resterende lydfilene kan ha opptak som er inntil to år gamle.

Vedleggene, inkludert lydfiler, kan sendes på følgende måter:

a) Per post til Norges Korforbund, Akersgata 45, 0158 OSLO. Lydfiler på USB-minnepinne.

b) Per e-post til post@aktivitetsmidler.no. Dokumentene skal være i PDF-format. Lydfiler helst i mp3, men andre filformater kan også benyttes.

For kor/ensembler hvor det visuelle spiller en vesentlig rolle for ensemblets kunstneriske uttrykk, kan YouTube-klipp eller lignende (video) brukes som supplement til lydfilene (altså i tillegg). ​Lenker til dette legges inn i søknadsskjemaet. Ikke send video per post eller e-post.

01feb 24
Vedtak Produksjons- og driftsstøtte 2024

Utvalget har i møte 30. januar 2024 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. november 2023. Totalt kom det inn 85 søknader, og det ble søkt om 20,4 millioner…

Back To Top