skip to Main Content

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september – begge datoer kl. 23.59

Søke? Her er skjemaet!

Hvem kan søke?
Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. For 2022 er det avsatt 6 millioner kroner fordelt på to tildelingsrunder.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere, evt. andre),
  • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Det kan kun søkes om ett konsertprosjekt i hver søknad, og enkeltstående søkere kan maksimalt sende inn to søknader i hver søknadsrunde. Maksgrense for søknadsbeløp er 70 000 kroner.

Behandling av søknader
Saksbehandling og innstilling gjøres av et fagutvalg. Sekretær for utvalget oppnevnes av Norges Korforbund, som også har ansvar for saksbehandling.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: post@aktivitetsmidler.no.

30okt 23
Tildelinger konsertstøtte september 2023

Utvalget har i møte 27. oktober 2023 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2023. Totalt kom det inn 402 søknader, og det ble søkt om 14,1 millioner…

Back To Top