skip to Main Content

Utvalget har i møte 30. januar 2024 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. november 2023. Totalt kom det inn 85 søknader, og det ble søkt om 20,4 millioner kroner. Det er avsatt 5,8 millioner kroner til formålet. I fagutvalget som behandlet disse søknadene satt Vivianne Sydnes (N), Torbjørn Dyrud (N), Kjetil Bjerkestrand (N) og Carsten Seyer-Hansen (DK). Sekretær for utvalget er Martin Borgnes. Vi vil understreke at utvalget er et selvstendig beslutningsorgan, og at deres vedtak om tildelinger og avslag ikke kan overprøves av Norges Korforbund.

Det ble tildelt tilskudd til 53 kor, og 32 fikk avslag. Listen over alle søkere og vedtak kan leses i sin helhet på portalen for tilskudd til frivillig sektor.

Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes i Norges Korforbund på 22 39 68 50.

Utvalget. Fra venstre: Kjetil Bjerkestrand, Carsten Seyer-Hansen, Vivianne Sydnes, Torbjørn Dyrud og Martin Borgnes.

Back To Top