skip to Main Content

Utvalget har i møte 27. oktober 2023 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2023. Totalt kom det inn 402 søknader, og det ble søkt om 14,1 millioner kroner. Det ble fordelt 3,3 millioner av midlene til 194 ulike prosjekter. I utvalget satt Daniel Z. von Gertten (Ung i kor), Kjetil Aamann (Norsk sangerforum), Ingrid Danbolt og Martin Borgnes (Norges Korforbund).

En fullstendig liste over alle vedtakene kan leses på tilskudd.no

HABILITET
Følgende medlemmer i utvalget var ikke med på diskusjon og vedtak fra følgende søkere:

INGRID DAMBOLT
Kolbotnkoret
Lillestrøm kirkes barnekor
Lillestrøm Kirkes Ungdomskor
Lillestrøm menighet
Rygge Mannskor
Sammen i Lovsang
The Sparkling Sisters
Oslo Bach-kor
Solheimkoret

DANIEL Z VON GERTTEN
Oslo Bach-kor
Lørenskog Mannskor
Ensemble Rex
Gamle Aker kantori
MAGGA
Nidarosdomens Guttekor
Nidarosdomens oratoriekor
Oslo Voices
Sandefjord kammerkor
Tordenskjold Songlag

KJETIL AAMANN
Bodø Kammerkor
Lørenskog Mannskor
Chorus Novus
Fermate Vokal
Hydrokoret
Kvinnekoret Stord con Spirito
Samhold
Sangkoret Safir
Tjømes seniorkor Corvus

MARTIN BORGNES
Solheimkoret
B’Chili
Bergen Kammerkor
Bergen Operakor
Bærumkoret
Damekoret Drops
Norges Korforbund Nord
Prosjektkor Jag etter vind

Back To Top