skip to Main Content

Sentralstyret i Norges Korforbund vedtok etter forslag fra administrasjonen endringer i gjeldende retningslinjer for konsertstøtten og produksjons- og driftsstøtte (POD). Endringene trer i kraft fra 14. juni 2022.

I tillegg til en del redaksjonelle endringer, er dette det viktigste:

Produksjons- og driftsstøtte

Det blir nå et krav om at søker skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er endret fra 15. oktober til 15. november.

Det innføres et krav om at minst én av tre lydfiler skal være under ett år gammelt, og det skal være et «live-opptak», det vil si et direkte og uredigert opptak av koret/vokalensemblet samlet.

Konsertstøtten

Det innføres en maksgrense for søknadsbeløp på 70 000 kroner.

Det kan kun søkes om ett konsertprosjekt i hver søknad, og enkeltstående søkere kan maksimalt sende inn to søknader i hver søknadsrunde (15. mars og 15. september).

Oppdaterte retningslinjer finner du på menyen på toppen av siden. Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes i Norges Korforbund. Telefon 22 39 68 50.

Back To Top