skip to Main Content
Oslo Voices oppstilt i trehusbebyggelse

Koret Oslo Voices var ett av 33 kor som mottok produksjons- og driftsstøtte i 2018. Totalt ble det delt ut 4 050 000 kroner i produksjons- og driftsstøtte i fjor. (Foto: Oslo Voices)

Skjemaet er nå åpnet for å søke produksjons- og driftsstøtte for 2020. Dette gjelder kor og vokalgrupper på særlig høyt kunstnerisk nivå.

Gå direkte til søknadsskjemaet her.

Hvem kan søke?

Støtteordningen gjelder alle kor i Norge, uavhengig av eventuelt medlemskap i en kororganisasjon. Ordningen retter seg mot kor og vokalensembler som har en demokratisk struktur og er medlemsstyrt, og som produserer og framfører kormusikk på et særlig høyt kunstnerisk nivå. Kor der sangerne har et ansettelsesforhold med koret eller mottar honorar på et profesjonelt nivå fra eget kor, faller utenfor ordningen. Koret må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha et organisasjonsnummer.

Her finner du retningslinjene for produksjons- og driftsstøtte.

Back To Top