skip to Main Content

På det elektroniske søknadsskjemaet vil det være hjelpetekster på hvert felt.

E-postadresse – viktig at denne er riktig, det er den all korrespondanse sendes til. Husk å gi beskjed ved ny e-post/kontaktperson.

OM ARRANGØREN
1a. Er søker arrangør av konserten?

OM SØKER
1b. Navn på kor eller arrangør som søker?
1c. Organisasjonsnummer
2. Ansvarlig kontaktperson
3. Adresse
4. Postnummer
5. Sted
6. Fylke
7. Telefon
8. Navn på korets dirigent
9. Kontonummer
10. Nett
11. Type kor
12. Organisasjonstilknytning

OM PROSJEKTET
13 a. Navn på prosjektet
13 b. Har dere søkt konsertstøtte til dette prosjektet før? (ja/Nei og evt. hvor mye).
14. Musikalsk sjanger på konserten(e)
15. Navn på eventuelt andre deltakende kor
16. Kort prosjektbeskrivelse (2-4 setninger).
17. Utfyllende prosjektbeskrivelse (maks 2000 tegn som tilsvarer ca en halv side).

PROFESJONELLE MUSIKERE/SANGERE
18 a. Type samarbeid (flere kan velges)​
18 b. Beskriv kort det musikalske samarbeidet
19. Navn og omtale av inntil tre av de profesjonelle (maks 2000 tegn som tilsvarer ca en halv side).

TID, STED OG PUBLIKUM
20. Konsertlokale(r)
21. Sted
22. Antall konserter med dette prosjektet
23. Sluttdato (dato for siste konsert)
24 a. Estimat på antall publikummere
24 b. Er dette en gratiskonsert?
25. Antall korister som vil delta på konserten(e)?

BUDSJETT – INNTEKTER
26. Søknad konsertstøtte – Aktivitetsmidler for kor
27. Billettinntekter
28. Andre offentlige tilskudd
29. Sponsing
30. Programannonser
31. Salg av mat og drikke
32. Egenandel fra deltakere
33. Andre inntekter
34. SUM INNTEKTER

BUDSJETT – UTGIFTER
35. Samlet honorarer til profesjonelle musikere/sangere/artist
36. Reise-, bo- og diettutgifter
37. Honorar egen dirigent
38. Leie konsertlokaler
39. Lyd og lys
40. Regi/scenografi
41. Kostnader til leie av instrumenter eller stemming av flygel/piano
42. Bevertning
43. Trykk og layout av program
44. Annonser/markedsføring
45. Seminarutgifter
46. Kostnader til innkjøp av mat og drikke for salg
47. Billettavgifter​
48. Noter​ og arrangement
49. TONO-vederlag
50. Blomster
51. Diverse andre utgifter
52. SUM UTGIFTER

INNSENDING AV SØKNAD
53. Søknadssum
54. Gjenta søknadssum med bokstaver
55. Eventuelle kommentarer til søknaden
56​​. Bekreftelse og innsending

Back To Top