skip to Main Content

RAPPORT GJENNOMFØRTE KONSERTER

Tildelt beløp utbetales etter at konserten er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Frist er 8 uker etter gjennomført konsert.

For å få utbetalt tilskuddet må man gjøre to ting:

1. Skriv ut Akseptskjema-konsertstøtte, fyll ut og signer, skann og send dette som en PDF på e-post til post@aktivitetsmidler.no.
2. Fyll ut det dette digitale rapporteringsskjemaet og send inn.

Nå begge skjemaene er mottatt vil rapporten bli behandlet og tilskudd utbetalt.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for program og budsjett, må begrunnes særskilt. Husk å skriv eventuelle endringer av allerede innsendt informasjon om søker (kontaktperson, kontonummer, telefon, etc.). Dersom frister som er satt ikke overholdes, kan støtten trekkes. Er det behov for forlenget frist må dette avklares med Norges Korforbund.

.

KOMPENSASJON OG UTSETTELSER

Følgende gjelder fra 22.02.2022, og kun tildelinger fra 2020 og 2021:

Kommer dere til å gjennomføre konserten som beskrevet i søknaden trenger dere ikke foreta dere noe nå.

Har dere gjennomført konserten dere fikk tilskudd til, må dere sende rapport for å få tilskuddet utbetalt. Se over.

Har dere behov for utsettelse, eller vesentlig endring av prosjektet, må det søkes om dette. Konsertene må gjennomføres i løpet av 2022 for å beholde tilskuddet.

For konserter som var planlagt gjennomført før 15. mars 2022, og som er avlyst på grunn av korona-restriksjoner, der kan dere søke om å få beholde 50 prosent av det tildelte tilskuddet.

Her kommer du til søknads- og rapporteringsskjemaet.

Back To Top