skip to Main Content

RAPPORT GJENNOMFØRTE KONSERTER

Tildelt beløp utbetales etter at konserten er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Standard frist er 8 uker etter gjennomført konsert.

For å få utbetalt tilskuddet må man gjøre to ting:

1. Skriv ut Akseptskjema-konsertstøtte, fyll ut og signer, skann og send dette som en PDF på e-post til post@aktivitetsmidler.no.

2. Fyll ut det dette digitale rapporteringsskjemaet og send inn.

Send skjemaene på samme tid når konsert er gjennomført. Nå skjemaene er mottatt vil rapporten bli behandlet og tilskudd utbetalt (om alt er i orden).

Må dere utsette eller endre prosjektet i forhold til det som er beskrevet i søknaden, må dette avklares på forhånd hvis man ønsker å være sikker på at tilskuddet kan beholdes. Dersom frister som er satt ikke overholdes, kan støtten trekkes.

Back To Top