skip to Main Content

RAPPORT GJENNOMFØRTE KONSERTER

Tildelt beløp utbetales etter at konserten er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Standard frist er 8 uker etter gjennomført konsert.

For å få utbetalt tilskuddet må man gjøre to ting:

1. Skriv ut Akseptskjema-konsertstøtte, fyll ut og signer, skann og send dette som en PDF på e-post til post@aktivitetsmidler.no.
2. Fyll ut det dette digitale rapporteringsskjemaet og send inn.

Send skjemaene sammen når konsert er gjennomført. Nå skjemaene er mottatt vil rapporten bli behandlet og tilskudd utbetalt (om alt er i orden).

Må dere utsette eller endre prosjektet i forhold til det som er beskrevet i søknaden, må dette avklares på forhånd hvis man ønsker å være sikker på at tilskuddet kan beholdes. Dersom frister som er satt ikke overholdes, kan støtten trekkes.


KOMPENSASJON OG UTSETTELSER

Følgende gjelder tildelinger fra «Covid-årene» 2020 og 2021:

Har dere gjennomført konserten dere fikk tilskudd til, må dere sende rapport for å få tilskuddet utbetalt. Se prosedyre over.

Har dere behov for utsettelse, eller vesentlig endring av prosjektet, må det søkes om dette. Konsertene må gjennomføres i løpet av 2022 for å beholde tilskuddet.

For konserter som var planlagt gjennomført før 15. mars 2022, og som er avlyst på grunn av korona-restriksjoner, der kan dere søke om å få beholde 50 prosent av det tildelte tilskuddet.

Her kommer du til søknads- og rapporteringsskjemaet for endringer.

Back To Top