skip to Main Content

Utvalget har nå behandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2018. Totalt kom det inn 360 søknader, og det ble søkt om 10,4 millioner kroner. Det ble fordelt 3 millioner kroner av midlene til 255 ulike prosjekter. I utvalget satt denne gang Sigurd Engesnes (Norsk sangerforum), dirigent Margrethe Ek og Martin Borgnes (Norges Korforbund).

Liste over tildelingen legges ut under Tildelinger.

Back To Top