skip to Main Content

2 963 000 kroner er tildelt og 199 kor kan juble og planlegge sine prosjekter videre!

442 kor hadde søkt om til sammen 16,1 millioner da søknadsfristen for konsertstøtte gikk ut.
Utvalget har hatt en krevende jobb, og 243 vil dessverre motta avslag på sine søknader.
Fordelingen (tildelinger og avslag) er publisert på https://tilskudd.dfo.no/.
Neste mulighet for å søke om konsertstøtte er 15. september https://aktivitetsmidler.no/konsertstotte/
Back To Top