skip to Main Content
Volve Vokal
Volve Vokal. Illustrasjonsfoto. Foto: Eurovision Choir/INTERKULTUR

Det blomstrer i Kor-Norge. Aldri ført har det vært flere søknader og høyere søknadssum til konsertstøtte for kor.

Til fristen 15. september kom det inn hele 365 søknader og det ble søkt om finansiering på 9,6 millioner kroner. Utvalget har 3 millioner å dele ut, og håper å ferdigbehandle behandlingen i slutten av oktober.

– Denne populære tilskuddsordningen for amatørkor har eksistert i tolv år, og vi ser at flere og flere kor søker. Det er svært gledelig! Ved denne tildelingsrunden har vi 3 millioner å fordele i konsertstøtte på prosjekter som trenger 9,6 millioner kroner, så dette blir ingen lett jobb. Konkurransen om aktivitetsmidlene er hard, konkluderer utvalgsmedlem Martin Borgnes.

Utvalget som skal behandle søknadene i september 2019 består av: Selma Holmquist (Ung kirkesang), Daniel von Gertten (Ung i kor), Ingrid Hanken (Norges Korforbund) og Martin Borgnes (Norges Korforbund).

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Alle kor kan søke på aktivitetsmidler, uavhengig av om man er organisert i et forbund eller ikke.

Back To Top