skip to Main Content

Norges Korforbund søker om kraftig økning av tilskuddet

I forbindelse med vår søknad om Aktivitetsmidler for kor til Kultur- og likestillingsdepartementet i desember 2023, har Korforbundet søkt om en økning på 6 millioner kroner. Her kan du lese hvorfor vi mener dette er viktig: ARGUMENTASJON ØKNING AKTIVITETSMIDLER I…

Les mer

Søknadsskjema konsertstøtte

Søknadsskjema for konsertstøtte med frist 15. mars 2024 er nå åpent. Kontakt Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 for spørsmål.

Les mer

Søk Konsertstøtte

Det er nå åpnet for å søke konsertstøtte. Ved spørsmål, ring Norges Korforbund på 22 39 68 50.

Les mer

Konsertstøtten er fordelt

2 963 000 kroner er tildelt og 199 kor kan juble og planlegge sine prosjekter videre! 442 kor hadde søkt om til sammen 16,1 millioner da søknadsfristen for konsertstøtte gikk ut. Utvalget har hatt en krevende jobb, og 243 vil…

Les mer

Vi minner om frister!

FRISTER SOM ER AKTUELLE: Søknad Konsertstøtte er 15. mars 2023. Skjema finner du her. Rapportering Produksjons- og driftsstøtte 2022 er 1. april 2023. Skjema finner du her. Kontakt oss i Norges Korforbund om du har spørsmål. Telefon 22 39 68…

Les mer

Tildelinger konsertstøtte september 2022

Utvalget har i møte 13. oktober 2022 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2022. Totalt kom det inn 358 søknader, og det ble søkt om 12,6 millioner kroner. Det ble fordelt 3,2 millioner av midlene til 192…

Les mer

Nå er det åpnet for å søke konsertstøtte!

Frist for å søke er 15. september 2022 kl. 23.59. Merk at det er endringer i retningslinjene, de viktigste er: Det kan kun søkes om ett konsertprosjekt i hver søknad, og enkeltstående søkere kan maksimalt sende inn to søknader i…

Les mer
Back To Top