skip to Main Content

Nå er det åpnet for å søke konsertstøtte!

  • 14. juli 2022

Frist for å søke er 15. september 2022 kl. 23.59. Merk at det er endringer i retningslinjene, de viktigste er: Det kan kun søkes om ett konsertprosjekt i hver søknad, og enkeltstående søkere kan maksimalt sende inn to søknader i…

Les mer

Tildelinger av konsertstøtte mars 2022

  • 10. mai 2022

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2022. Totalt kom det inn 305 søknader, og det ble søkt om 11,2 millioner kroner. Det ble fordelt 3 271 700 kroner av midlene til 173 ulike prosjekter. …

Les mer

Varsling om saksbehandlingstid

  • 28. april 2022

Til orientering vil utvalget for konsertstøtte behandle søknadene torsdag 5. mai 2022. Vedtak vil sendes ut per e-post kort tid etter dette. I utvalget sitter Ingrid Berg (Ung kirkesang), Tao Mcquade (Norsk Sangerforbund), Ingrid A. Danbolt og Martin Borgnes. Spørsmål…

Les mer

Tildelinger Produksjons- og driftsstøtte 2022

  • 7. februar 2022

Navn på koret Type kor Fylke TILSKUDD Bergen Domkor Blandakor Vestland 200 000 Bislett guttekor Barne- og ungdomskor Oslo 55 000 Borg vokal Vokalgruppe blanda Viken 120 000 Cantus Damekor Trøndelag 250 000 Consortium Vocale Oslo Vokalgruppe menn Oslo A…

Les mer

Tildelinger konsertstøtte september 2021

  • 25. november 2021

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2021. Totalt kom det inn 309 søknader, og det ble søkt om 10.8 millioner kroner. Det ble fordelt 4 012 700 kroner av midlene til 226 ulike prosjekter.…

Les mer

Varsling om saksbehandlingstid

  • 14. oktober 2021

Utvalget for konsertstøtte vil behandle søknadene fredag 5. november 2021. Vedtak vil sendes ut per e-post kort tid etter dette. Kontakt Martin Borgnes på 959 00 678 ved spørsmål.

Les mer

POD: unntak for grensen på to år for innspillinger

  • 6. oktober 2021

15. oktober er det søknadsfrist på Produksjons- og driftsstøtte. I tillegg til søknaden skal det sendes inn diverse vedlegg, deriblant opptak av koret. På grunn av koronatiden på 1,5 år har vi besluttet å utvide grensen for opptak fra 2…

Les mer
Back To Top