skip to Main Content

KONSERTSTØTTE HØSTEN 2024

Det er nå åpnet for å søke konsertstøtte til fristen 15. september 2024. Har du spørsmål, ring Norges Korforbund ved Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50.

Les mer

Tildelinger konsertstøtte våren 2024

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2024. Totalt kom det inn 381 søknader, og det ble søkt om 13,6 millioner kroner. Det ble fordelt 3,1 millioner av midlene til 200 ulike prosjekter. I utvalget…

Les mer

Norges Korforbund søker om kraftig økning av tilskuddet

I forbindelse med vår søknad om Aktivitetsmidler for kor til Kultur- og likestillingsdepartementet i desember 2023, har Korforbundet søkt om en økning på 6 millioner kroner. Her kan du lese hvorfor vi mener dette er viktig: ARGUMENTASJON ØKNING AKTIVITETSMIDLER I…

Les mer

Vedtak Produksjons- og driftsstøtte 2024

Utvalget har i møte 30. januar 2024 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. november 2023. Totalt kom det inn 85 søknader, og det ble søkt om 20,4 millioner kroner. Det er avsatt 5,8 millioner kroner til formålet. I…

Les mer

Rekord i antall POD-søknader

Samlet kom det inn 85 søknader, og det ble søkt samlet om 20,4 millioner kroner. Dette er høyeste antall søknader og sum siden ordningen ble opprettet i 2014. Det er avsatt 5,6 millioner i budsjettet. Vi vil i tiden som…

Les mer

Tildelinger konsertstøtte høsten 2023

Utvalget har i møte 27. oktober 2023 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2023. Totalt kom det inn 402 søknader, og det ble søkt om 14,1 millioner kroner. Det ble fordelt 3,3 millioner av midlene til 194…

Les mer

Søknadsskjema konsertstøtte

Søknadsskjema for konsertstøtte med frist 15. mars 2024 er nå åpent. Kontakt Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 for spørsmål.

Les mer

POD 2024

Søknadsskjemaet til Produksjons- og driftsstøtte for 2024 er nå åpnet.

Les mer
Back To Top