skip to Main Content

Rekord i antall POD-søknader

Samlet kom det inn 85 søknader, og det ble søkt samlet om 20,4 millioner kroner. Dette er høyeste antall søknader og sum siden ordningen ble opprettet i 2014. Det er avsatt 5,6 millioner i budsjettet. Vi vil i tiden som…

Les mer

Tildelinger konsertstøtte september 2023

Utvalget har i møte 27. oktober 2023 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2023. Totalt kom det inn 402 søknader, og det ble søkt om 14,1 millioner kroner. Det ble fordelt 3,3 millioner av midlene til 194…

Les mer

Søknadsskjema konsertstøtte

Søknadsskjema for konsertstøtte med frist 15. mars 2024 er nå åpent. Kontakt Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 for spørsmål.

Les mer

POD 2024

Søknadsskjemaet til Produksjons- og driftsstøtte for 2024 er nå åpnet.

Les mer

Søk Konsertstøtte

Det er nå åpnet for å søke konsertstøtte. Ved spørsmål, ring Norges Korforbund på 22 39 68 50.

Les mer

Tildelinger konsertstøtte mars 2023

Utvalget har i møte 12. mai 2023 ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2023. Totalt kom det inn 442 søknader, og det ble søkt om 16,1 millioner kroner. Det ble fordelt 2,9 millioner av midlene til 199…

Les mer

Konsertstøtten er fordelt

2 963 000 kroner er tildelt og 199 kor kan juble og planlegge sine prosjekter videre! 442 kor hadde søkt om til sammen 16,1 millioner da søknadsfristen for konsertstøtte gikk ut. Utvalget har hatt en krevende jobb, og 243 vil…

Les mer
Back To Top