skip to Main Content

Utvalgsmøtet vil finne sted fredag 3. mars 2023. Vi beklager at det i år ble forsinket behandling – noe vi vet har gjort det vanskelig for flere kor å planlegge årets aktivitet. Forsinkelsen skyldes en lengre sykemelding, pluss at tre av fem utvalgsmedlemmer gikk ut av utvalget, og det tok tid å finne nye. Med søknadsfrist 15. november er målet at tildelingene skal gjøres medio januar.

Back To Top