skip to Main Content

Det er nå oppnevnt to nye medlemmer til det musikkfaglige utvalget som tildeler produksjons- og driftsstøtte fra aktivitetsmidlene. Torbjørn Dyrud og Vivianne Sydnes erstatter nå Ragnar Rasmussen og Kjetil Bjerkestrand, som begge har sittet i 6 år. Sydnes og Dyrud oppnevnes for fire år. Utvalget består da samlet av Vivianne Sydnes, Torbjørn Dyrud, Bjørn Sagstad, Lena Ekman Frisk og Anne Randine Øverby. Sekretær for utvalget er Martin Borgnes.

Nærmere om de to nye medlemmene:

Vivianne Sydnes er domkantor i Oslo domkirke, hvor hun er dirigent og kunstnerisk leder for Oslo Domkor. Hennes arbeid spenner vidt innenfor den klassiske sjangeren og inkluderer både a cappella-repertoar og store verk for kor og orkester. Hun har ledet en rekke urfremføringer av komponister som Lasse Thoresen, Håkon Berge, Andrew Smith og Gisle Kverndokk. Vivianne Sydnes ble i 2015 nominert til Grammy i kategori Beste kor-album, innspilt med Nidaros Domkor på 2L. Sydnes er også professor i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole med ansvar for bachelorstudiet i kordireksjon, og er stadig kursinstruktør og gjestedirigent både i Norge og utlandet. Vivianne har vært fast dirigent for en rekke kor, blant andre Oslo domkirkes ungdomskor, Norges Ungdomskor, Kammerkoret NOVA, Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor.

Torbjørn Dyrud jobber som musiker, komponist og tekstforfatter. Han har studert kirkemusikk og komposisjon på Norges Musikkhøgskole, og har også tatt diplom i kordireksjon ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hans virksomhet kjennetegnes av en bred interesse for forskjellige uttrykk. I Mjøsregionen er han mest kjent som artist og musikalsk ansvarlig for Norges største sommershow, Urbane Totninger. I kor-sammenheng er han mest kjent som komponist, blant annet for stykket «Snart kysser hun sin venn i rosenhagen» som blir jevnlig framført i hele Skandinavia. Torbjørn bor på Kapp i Østre Toten, og er genuint interessert i alt som har med musikk og humor og gjøre.

Les mer om utvalget her.

Back To Top