skip to Main Content

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at 1,1 millioner kroner som tidligere gikk til Kulturrådets kirkemusikkordning overføres til Aktivitetsmidler for kor. Dette er et resultat av at kirkemusikkordningen legges ned fra 2020.

– I likhet med Kulturrådet, tror vi det er klokt at disse midlene overføres til Aktivitetsmidler for kor. Denne omleggingen vil medføre at også kirkekorene ivaretas av et utvalg med særlig kompetanse innen kormusikk. Både for korene og for feltet som helhet er det positivt at det nå ryddes i ordningene: Kirkemusikken blir godt ivaretatt innenfor Aktivitetsmidler for kor. Dette gjør det også lettere for amatørkor å sette seg inn i de støtteordningene som finnes, og forvaltningen vil bli enklere og gi mer likebehandling, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund.

Back To Top