skip to Main Content

Nytt søknadsskjema for å søke konsertstøtte er nå publisert. Du finner det under Konsertstøtte/Søknadsskjema.

Fristen er 15. september 2020 kl. 23.59. Det kan bare søkes på konserter som arrangeres fra 16. september og fram i tid.

For spørsmål, ring Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50.

Back To Top