skip to Main Content

Vi minner om at det er noen endringer:

I tillegg til en del redaksjonelle endringer, er dette det viktigste:

  • Det blir nå et krav om at søker skal være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Søknadsfristen er endret fra 15. oktober til 15. november.
  • Det innføres et krav om at minst én av tre lydfiler skal være under ett år gammelt, og det skal være et «live-opptak», det vil si et direkte og uredigert opptak av koret/vokalensemblet samlet.

Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes, telefon 22 39 68 50.

Back To Top