skip to Main Content

Samlet kom det inn 85 søknader, og det ble søkt samlet om 20,4 millioner kroner. Dette er høyeste antall søknader og sum siden ordningen ble opprettet i 2014. Det er avsatt 5,6 millioner i budsjettet.

Vi vil i tiden som kommer gjennomgå alle innsendte vedlegg (dokumenter og lydfiler), og vil komme tilbake til om det er eventuelle mangler eller spørsmål rundt dokumentasjonen.

Back To Top