skip to Main Content

15. oktober er det søknadsfrist på Produksjons- og driftsstøtte. I tillegg til søknaden skal det sendes inn diverse vedlegg, deriblant opptak av koret. På grunn av koronatiden på 1,5 år har vi besluttet å utvide grensen for opptak fra 2 til 3 år. Det har vært vanskelig å synge sammen og gjøre opptak i perioden fra mars 2020 til dags dato, derfor blir det urimelig om man i praksis da kun godtar opptak/innspillinger av koret fra perioden oktober 2019 til mars 2020.

Henvendelse og spørsmål kan rettes til sekretariatet ved Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50.

Back To Top