skip to Main Content

Mange kor har sine årlige årsmøter i løpet av mars måned. På grunn av koronaviruset har imidlertid de fleste kor nå pause, og mange vil måtte utsette årsmøtet. Fristen for å rapportere fjorårets POD-tildeling er 1. april, og kravet om årsmøtegodkjent regnskap og årsrapport vil derfor bli vanskelig for mange å oppfylle.

Vi vil på denne bakgrunn ikke kreve at årsrapport og regnskap må være godkjent av årsmøtet. Vi vil også være åpen for at de som ønsker kan få utsatt rapporteringsfrist. 

Spørsmål kan rette til Martin Borgnes på 959 00 678 mellom 9.00-15.30.

Back To Top