skip to Main Content

I 2021 blir det fordelt 908,6 millioner kroner til frivillighet og kultur fra overskuddet i Norsk Tipping AS i 2020. Kulturdepartementet har økt støtten til Aktivitetsmidler for kor, som administreres av Norges Korforbund, med 300 000 kroner. Den totale tildelingen går fra 11,8 mill. i 2020 til 12,1 millioner i 2021.

Les hele fordelingen til kultur her,

Back To Top