skip to Main Content
Slik ser det foreløpig ut når korene blir bedt om å gi tilbakemelding på hva som skjer med konsertene de nå har fått tildelt støtte til.

Til tross for koronaviruset har utvalget tildelt støtte til 215 ulike korprosjekter. Alle søknader har blitt behandlet likt, uavhengig av om de ble sendt inn før eller etter at koronaviruset traff Kor-Norge.

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2020. Totalt kom det inn 271 søknader om konsertstøtte, og det ble søkt om 7,8 millioner kroner. Det ble fordelt 3,3 millioner kroner av midlene til 215 ulike prosjekter.

I utvalget satt: Selma Holmquist (Ung kirkesang), Bengt Norbakken (Norges kirkesangforbund), dirigent Ingrid Danbolt og Martin Borgnes (Norges Korforbund). Her kan du se oversikten over alle prosjektene som fikk tildelt støtte.

Situasjonen med Covid-19

Søknadene om prosjektstøtte ble sendt inn både før og etter at koronaviruset sørget for at alle korøvelser og offentlige konserter i Norge ble stoppet.

– Vi har likevel valgt å behandle alle søknadene uavhengig av om vi tror en konsert blir gjennomført, utsatt eller avlyst, fordi vi ønsker å skape mest mulig rettferdighet mellom søkerne. Vi har gitt tilskudd til de prosjektene som oppfyller kriteriene for støtte, som har et godt konsertprosjekt og som trenger finansiering, forteller Martin Borgnes.

Svært mange prosjekter vil bli utsatt til høsten 2020 eller senere, og noen vil dessverre bli avlyst. Mange kor og innleide frilansere mister dermed viktig inntekt.

– Derfor har vi lansert en ordning der man kan søke om utsettelse av prosjektet og beholde tilskuddet. Man kan også søke om å få tilskuddet utbetalt til tross for avlysning. Forutsetningen for denne kompensasjonen er blant annet at halve tilskuddet deles med de eksterne profesjonelle samarbeidspartnerne på prosjektet. Men det er selvsagt ikke meningen at de eksterne skal få høyere enn avtalt honorar, presiserer Borgnes.

Back To Top