skip to Main Content

Etter lang tid med usikkerhet for både kor og publikum ser det nå ut som mange har kommet seg over en kneik og er klare for å fremstå i full blomst igjen. Det er mulig drømmen om en stor og flott konsert kan smuldre bort for mange kor.

– Behovet er drøyt 16 millioner, mens potten som skal fordeles er i underkant av 3 millioner. Det sier seg selv at mange vil bli skuffet, sier Martin Borgnes, som er ansvarlig for å forvalte støtteordningene i Norges Korforbund, og Aktivitetsmidler for kor, som gjelder alle kor i Norge.

Konsertstøtte er en av to ordninger under Aktivitetsmidler for kor, og er et tilskudd til kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister.
Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

– Det er gledelig med stor aktivitet, at korene er tilbake for fullt og klare for gode konserter av høy kvalitet. Dette er også tydelig at ordningen nå er godt kjent og populær i Kor-Norge, fortsetter Borgnes.

Et enormt gap

Hele 443 søknader var kommet innen fristen 15. mars kl. 24.00. Det er en økning på 43 % i forhold til året før. Totalt er det søkt om 16,1 millioner og vi har 2,9 å dele ut. Da sier det seg selv at mange kvalifiserte søkere må få avslag. Det er frustrerende både for oss som forvalter midlene og for korene som søker. Mange vil måtte få mindre tilskudd enn de har behov for, og mange som i utgangspunktet kunne fått tilskudd, vil dessverre få avslag.

I tillegg kommer søknadene om produksjons- og driftsstøtte til amatørkor på et høyere kunstnerisk nivå. Også her har søkningen økt betydelig. Vi har mottatt 71 søknader mot 58 i fjor. På denne ordningen er det 5,5 millioner til disposisjon og behovet er 17,4 millioner.

Norges Korforbund mener at en endring må til slik at det blir en mer rettmessig fordeling av tippemidlene. Kultur-Norge får en forsvinnende liten andel i forhold til idretten, til tross for at vi vet at svært mange har koret som sitt sosiale høydepunkt. Å synge i kor betyr samhold, glede og mestring og bør defineres som et samfunnsnyttige formål og dermed få økte tilskudd.

 

Kontaktperson i saken:

Martin Borgnes, Spesialrådgiver
E-post: martin.borgnes@korforbundet.no
Telefon: 959 00 678

Kontaktperson media:

Gerd S. Byermoen, Kommunikasjonssjef
E-post: gerd.byermoen@korforbundet.no
Telefon: + 47 952 83 171 <tel:+4795283171>

Back To Top