skip to Main Content

I forbindelse med utbrudd av koronaviruset har som kjent de fleste konserter etter 10. mars 2020 blitt avlyst eller utsatt. I tillegg har de fleste kor innstilt øvelsene inntil videre. Denne situasjonen rammer både kor og samarbeidspartnere hardt. Mange musikere, sangere og andre profesjonelle jobber som frilansere, de er selvstendig næringsdrivende og mister nå mye av inntektsgrunnlaget sitt.

For å bøte på denne usikre situasjonen har Norges Korforbund, som administrerer aktivitetsmidler for kor, innført en midlertidig løsning der korene kan søke om å få utbetalt tilskuddet ved avlysning. Dette for å kompensere for tap av inntekter, påløpte kostnader ved planlegging og avtalte honorarer til samarbeidspartnere. En forutsetning for denne kompensasjonen er at man deler 50 prosent av tilskuddet med de innleide profesjonelle. Utbetalingen til samarbeidspartnerne skal imidlertid ikke overstige allerede avtalte honorarer. Man kan i tillegg søke om å utsette prosjektet og beholde tilskuddet.

På lenken under kan de som har fått tildelt midler til konserter etter 10. mars 2020 søke om utsettelse eller søke om å få tilskuddet utbetalt ved avlysning. Er man per i dag usikker på om konserten blir gjennomført, utsatt eller avlyst, bør man vente med å svare på dette skjemaet.

Klikk her for å gå til skjemaet

Back To Top