skip to Main Content

I forbindelse med utbrudd av koronaviruset har som kjent de fleste konserter etter 12. mars 2020 blitt avlyst eller utsatt. I tillegg har de fleste kor innstilt øvelsene inntil videre. Denne situasjonen rammer både kor og samarbeidspartnere hardt. Mange musikere, sangere og andre profesjonelle jobber som frilansere, de er selvstendig næringsdrivende og mister nå mye av inntektsgrunnlaget sitt.

Avlysning

For å bøte på denne usikre situasjonen har Norges Korforbund, som administrerer aktivitetsmidler for kor, innført en løsning der korene kan søke om å få utbetalt tilskuddet ved avlysning. Dette for å kompensere for tap av inntekter, påløpte kostnader ved planlegging og avtalte honorarer til samarbeidspartnere. En forutsetning for denne kompensasjonen er at man deler 50 prosent av tilskuddet med de innleide profesjonelle. Utbetalingen til samarbeidspartnerne skal imidlertid ikke overstige allerede avtalte honorarer. Ordningen ble avviklet fra 4. mai 2021.

Endring

Søk om endringer av tid, sted, repertoar, samarbeidspartnere, etc.

Utsettelse

Konserter som utsettes må være gjennomført i løpet av de to påfølgende kalenderårene. Det vil si at tildelinger som er gjort i 2020 ikke kan utsettes til 2023, men må være gjennomført i perioden 2020-2022. Om man utsetter utover dette, kan man alltid søke på nytt.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet

Back To Top