skip to Main Content

I mars i år kom det inn 159 søknader, og det ble søkt om tilskudd på til sammen 6 millioner kroner. Dette er en halvering av det det pleier å være. Grunnen er nok følgende: i 2020 ble det gitt tilskudd til 400 konserter. I dag er et fåtall av disse gjennomført, og svært mange av de resterende har søkt om utsettelse til i år, en del har også fått kompensasjon ved avlysning. Derfor blir det ikke så mange nye konserter å søke på, da mange av de planlagte konsertene i 2021 allerede er finansiert opp fra disse midlene. Åpner Norge opp over sommeren og korene kan begynne å øve, regner vi med en tilsvarende økning i søknadene.

Kontakt: Martin Borgnes, telefon 959 00 678.

Back To Top