skip to Main Content

Mange konserter blir nå dessverre avlyst som følge av myndighetenes tiltak mot spredning av koronavirus. Fristen for å søke konsertstøtte 15. mars vil tross dette opprettholdes. Mange kor har allerede planlagt og søkt tilskudd. Under behandling av søknadene vil vi har stor forståelse for at konserten kan/vil bli avholdt på et senere tidspunkt enn det som er angitt i søknaden. Vi oppfordrer derfor alle som har planer om å arrangere en korkonsert i samarbeid med profesjonelle om å søke som vanlig innen søndag 15. mars.

Kor eller andre arrangører som allerede er innvilget konsertstøtte, og som utsetter konserten, får beholde tildelingen (forutsatt at det er samme prosjekt). For kor som ser seg nødt til å avlyse en konsert de allerede har fått støtte til, så jobber vi nå med en kompensasjonsordning for disse. Alle tidligere tilskuddsmottakere vil motta en egen e-post med nærmere informasjon om dette.

Back To Top